logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Drugi etap prac na trasie Fordon-Myślęcinek
Trwa przebudowa ulic Pod Skarpą- Zamczysko. W czwartek (10 sierpnia) rozpoczął się drugi etap robót . Nieprzejezdny jest odcinek ul. Pod Skarpą pomiędzy ulicami Jasiniecką i Zamczysko.


Remont części ulic Pod Skarpą i Zamczysko, które łączą między innymi  Fordon z Myślęcinkiem rozpoczął się w połowie lipca. Ułożona została już nowa nawierzchnia na odcinku ul. Zamczysko od Bystrzyckiej do Pod Skarpą oraz wycięto drzewa kolidujące z inwestycją. Teraz drogowcy przenoszą się na odcinek ul. Pod Skarpą od Zamczyska do Jasinieckiej. Jest on nieprzejezdny.  

W ramach prac ulice dochodzące do skrzyżowania są  poszerzane do 5,5 m. Wykonane zostaną też na koniec wzmocnione obustronne  pobocza. Od strony Osielska ułożona ma być też sieć kanalizacyjna. Na koniec wykonane zostanie trwałe oznakowanie poziome. Zadanie zostało  przygotowywane do realizacji we współpracy z gminą Osielska, która odpowiada za przebudowę ul. Leśnej (przedłużenie ul. Pod Skarpą).Przebudowa fragmentu ul. Pod Skarpą wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zamczysko poprawi płynność ruchu na ważnym ciągu łączącym dzielnicę Fordon z ulicą Armii Krajowej. Wcześniej otwarto natomiast ul. Matki Teresy z Kalkuty zapewniającą dojazd w kierunku ul. Akademickiej. Ta inwestycja kosztowała 9 mln zł.