logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Deklarujemy współpracę, nie wchodzimy w kompetencje rządu
Podczas środowej (12.07) sesji Rady Miasta, prezydent Rafał Bruski przedstawił w szczegółach deklarację, jakie miasto podpisało wraz z innymi samorządami w ramach Unii Metropolii Polskich w sprawie współdziałania w dziedzinie migracji.


Deklaracja została podpisana przez miasta członkowskie Unii Metropolii Polskich w Gdańsku 30 czerwca br. Zakłada ona: „otwartość i wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i związkami religijnymi, w zakresie tworzenia i wdrażania polskiej polityki migracyjnej opartej na zarządzaniu bezpiecznymi migracjami”.

Prezydent podkreślił, że wszystkie formalności związane z pobytem na terenie Polski cudzoziemców zależne są od administracji rządowej. – Zasady przyjmowania uchodźców to kompetencja Rządu. Nigdy nie podejmę decyzji wbrew woli mieszkańców – zaznacza Rafał Bruski. – Pamiętajmy jednak o tradycjach Bydgoszczy, jako miasta wielokulturowego, gdzie przez dziesięciolecia żyło w zgodzie kilka narodowości.

Wg oficjalnych danych, publikowanych przez Urząd ds. Cudzoziemców, od trzech lat Polska zajmuje drugie miejsce (po Wielkiej Brytanii) pod względem liczby zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców wydanych po raz pierwszy.

Pełna prezencja przedstawiona przez prezydenta Rafała Bruskiego podczas sesji Rady Miasta