logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o zabytki. Ta zmiana cieszy oko
Na finiszu jest remont kamienicy przy ul. Dworcowej 19. Zadanie było finansowane między innymi w oparciu o miejską dotację na zabytki. Przed wojną w budynku działał hotel. Po remoncie kamienica ma pełnić też inne funkcje.


Kamienica pochodzi z 1900 roku. Zbudowano ją w stylu eklektycznym (łączącym różne elementy). Budynek powstał na planie litery „L” i liczy 3 kondygnacje. Elewację zdobi boniowany parter, naczółki, gzymsy, pilastry i inne detale. Od 1910 działał w niej hotel Reichshof, którego nazwa zmieniała się jeszcze kilkukrotnie. Po wojnie budynek zamienił się w typową kamienice mieszkalną. Obecnie pełni funkcje usługowo-biurowe. Działa w niej m.in. konsulat honorowy RFN.

Teraz Stowarzyszenie Śródmiejskie, będące właścicielem  kończy remont konserwatorski elewacji frontowych. Koszt prac to około 470  tysięcy złotych. Miejska dotacja to 120 tysięcy. Stowarzyszenie stara się również m.in. o pozyskanie dodatkowych środków z gminnego programu rewitalizacji. Pozwoliłyby one prowadzić w zrewitalizowanym budynku szereg działań społecznych. W dalszej przyszłości stowarzyszenie chciałoby również zorganizować na terenie posesji centrum wsparcia przedsiębiorczości i inne projekty.

Warto podkreślić, że wraz z tą kamienicą w ostatnim czasie wyremontowane zostały też sąsiednie budynki z numerami 15 i 17. Dzięki temu cała południowa pierzeja na tym odcinku ul. Dworcowej doskonale wygląda i zdobi zrewitalizowaną ulicę. Na Dworcowej prowadzonych jest obecnie kilka innych remontów kamienic i ważnych budynków.

Warto wiedzieć

Z myślą o poprawie estetyki w Bydgoszczy wdrażanych jest szereg instrumentów wspierających rewitalizację Śródmieścia. Skuteczne okazały się m.in. nakazy przeprowadzenia prac remontowych w obiektach oszpecających otoczenie. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.

Dworcowa 19 - przed remontem

Dworcowa 19 - po remoncie