logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o czystość powietrza – rusza kampania edukacyjna
Bydgoszcz rozpoczyna kampanię edukacyjną, która pokazuje zdrowotne i społeczne korzyści związane z dbałością o jakość powietrza w mieście i eliminacją niskiej emisji. W ramach kampanii odbędą się m. in. warsztaty, happeningi i akcje informacyjne.


Kampania startuje 15 października 2017 r. - w jej ramach zorganizowane zostaną m.in. warsztaty edukacyjne na 11 osiedlach,  happeningi, na terenie miasta pojawią się billboardy, w komunikacji publicznej, w radio i telewizji emitowane będą spoty. Także bydgoskie szkoły otrzymają zestaw pakietów edukacyjnych
 
Niska emisja nie jest małą emisją! To wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kominów o wysokości do 40 m, stąd nazwa „niska”. Powstaje ona głównie w paleniskach domowych, lokalnych kotłowniach opalanych paliwami stałymi i ciężkim olejem opałowym oraz w transporcie.
Mieszanina szkodliwych gazów i pyłów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw prowadzi do zwiększenia śmiertelności oraz chorób układu oddechowego, niewydolności układu krążenia, uszkodzeń wątroby, alergii czy nowotworów.
 
Na wymianę źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym na ekologiczne urządzenia grzewcze mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 100% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3000 zł. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą zgłosić się do Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy i złożyć wniosek o dotację na wymianę ogrzewania na ekologiczne. Więcej informacji tutaj lub pod nr 58-58-038 i 58-59-270.
 
Wymień piec na nowy. Zadbaj o czyste powietrze w naszym mieście!