logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoszcz Wschód ma nową ulicę
We wtorek 10 lipca odbyło się uroczyste oddanie do użytku ulicy Osiedle Rzemieślnicze. Inwestycja realizowana był przez stowarzyszenie mieszkańców w ramach Programu 25/75.


Inwestycja objęła budowę jezdni wraz z chodnikiem przy ulicy Osiedle Rzemieślnicze wraz systemem odprowadzeniem wód deszczowych do rowów chłonnych oraz wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

Dotychczas obszar, na którym zrealizowana była inwestycja stanowił drogę gruntową. Wnioskodawcami budowy ulicy jest Stowarzyszanie mieszkańców pod nazwą „Budowa Ulicy Osiedle Rzemieślnicze”. Całkowita powierzchnia zagospodarowania wynosi 10 352,5 m2.

Budowa ulicy kosztowała 1 233 556,40 zł. Wnioskodawcy pokryli 25% całkowitego kosztu inwestycji tj. 308 389,10 zł brutto. Udział Miasta wyniósł 925 167,30 zł brutto, co stanowi 75% wartości inwestycji.

Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.

W tym roku środki na ten program są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto dodać, że w ubiegłym roku zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana właśnie na przedsięwzięcia związane z jezdniami i parkingami. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Najważniejsze drogi gruntowe są natomiast utwardzane w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych finansowany w 100 procentach przez miasto. Na Osowej Górze dzięki temu programowi przebudowano ulice Ptasią i Pingwinową. Trwają też prace na ul. Gawroniej.

Warto wiedzieć:
Obecnie prowadzonych jest jedenaście postępowań w sprawie inicjatywy lokalnej - Program „25/75”.
Wnioski dotyczą budowy następujących ulic:
- Wieluńskiej,
- Cytrusowej,
- Krzywej z fragmentem Podnóża,
- Paprociej,
- Homarowej,
- Krabowej,
- Ruczaj,
- Legnickiej,
- Świętopełka,
- Ciernikowej,
- Dorszowej.