logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoszcz uczciła rocznicę wybuchu wojny i ofiary niemieckiej dywersji
Mszą świętą, w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej na bydgoskim Wzgórzu Wolności, 1 września rozpoczęły się miejskie obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Upamiętniono też ofiary niemieckiej dywersji.


Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli wspólnie na Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy. Tam odegrano hymn państwowy i wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia. Pod tablicą pamięci Żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, rozstrzelanych w Boryszewie k. Sochaczewa w 1939 roku, złożona została wiązanka kwiatów od bydgoszczan.

W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, reprezentanci władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele instytucji wojskowych, kościołów i organizacji społecznych, a także reprezentacje bydgoskich szkół, związków i stowarzyszeń oraz mieszkańcy. Obecni byli także kombatanci, w imieniu których przemawiał płk Bogdan Jagodziński, prezes Zarządu Okręgu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Prezydenta miasta Rafała Bruskiego podczas rocznicowych obchodów reprezentowała zastępca Anna Mackiewicz, a Radę Miasta Bydgoszczy – wiceprzewodniczący Jan Szopiński.

Kwiaty od bydgoszczan na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy złożyli: (od lewej) wiceprzewodniczący RM Jan Szopiński, zastępca prezydenta Anna Mackiewicz i radny Ireneusz Nitkiewicz.

Tego dnia kwiaty złożone zostały również pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa na Starym Rynku, a znicze z bydgoskimi wstęgami zapłonęły pod Pomnikiem Wolności.

Wieniec pod pomnikiem na Starym Ryku złożył zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.

78 lat temu, w Polsce i w Europie rozpoczęła się II wojna światowa – najciemniejszy rozdział historii XX wieku, który pochłonął kilkadziesiąt milionów ludzkich istnień. W Bydgoszczy, podczas pierwszych dni wojny, pod ostrzałem niemieckich dywersantów znaleźli się zarówno żołnierze polscy, jak i zwykli obywatele miasta. Propaganda III Rzeszy dążyła jednak do zafałszowania kart historii, przedstawienia bydgoszczan w roli agresorów i usprawiedliwienia tym kłamstwem planów likwidacji narodu polskiego.

Warto wiedzieć:

Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy przy ul. gen. Grzmota-Skotnickiego założony został w 1946 r. Spoczywają tam szczątki 1169 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i w lasach podmiejskich. Zwłoki te ekshumowano w latach 1946-1948. Na cmentarzu są też symboliczne mogiły prezydentów miasta z okresu międzywojennego, zamordowanych przez hitlerowców, Leona Barciszewskiego i Bernarda Śliwińskiego.