logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoszcz będzie dyskutować o adaptacji do zmian klimatu
W dniach 11-12 czerwca odbędzie się w Bydgoszczy XI Klimatyczne Forum Metropolitalne pod tytułem, Adaptacja do zmian klimatu: rozwiązania dla infrastruktury deszczowej. Wiodącymi problemami spotkania przedstawicieli władz, naukowców i samorządowców będzie adaptacja do zmian klimatu w Bydgoszczy.


XI Klimatyczne Forum Metropolitalne, jest kolejnym spotkaniem, które organizujemy w 12 miastach Polski, aby dyskutować i wymieniać doświadczenia na temat adaptacji polskich miast do zmian klimatu. Każde miasto w Polsce boryka się z innymi problemami adaptacji. Wynika to z różnych uwarunkowań zarówno geograficznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych. W Bydgoszczy będziemy rozmawiać o zagospodarowaniu wód opadowych – mówi dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, lider projektu Adaptcity, w ramach którego organizowana jest konferencja.

Forum 11 i 12 czerwca jest przedsięwzięciem wspólnym Unii Metropolii Polskich, Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenia Metropolitalnego Miasta Stuttgart, Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Miasta Bydgoszczy.

Głównym celem dwudniowych obrad jest zaprezentowanie efektów, realizowanych w Bydgoszczy projektów i prac na rzecz usprawnienia infrastruktury deszczowej. Pierwszego dnia sesje będą dotyczyły planów adaptacji do zmian klimatu oraz zielono-niebieskiego potencjału Bydgoszczy.  Tematyka drugiego dnia skoncentruje się przede wszystkim na przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu a w tym edukacji i zarządzaniu miastem w obliczu zmian klimatu.

XI Klimatyczne Forum Metropolitalne jest organizowane w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Life+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja odbędzie się 11-12.06.2018 r. w Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96, Bydgoszcz
Więcej informacji : tel. 22 851-04-04; email.: ine@ine-isd.org.pl; www.adaptcity.pl