logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoskie Granty Ekologiczne przyznane
Dbają o środowisko, propagują ekologiczny styl życia i uświadamiają zagrożenia płynące ze zmian klimatu – Bydgoskie Granty Ekologiczne zostały rozdane. W sumie miasto dofinansowało 24 projekty.


W tegorocznym naborze złożono 59 wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego na łączną kwotę 117 020, 00 zł. Komisja zarekomendowała przyznanie 24 grantów na kwotę 30 000 zł.

Tematami wiodącymi w tegorocznej edycji grantów ekologicznych były: ochrona klimatu, uświadomienie bydgoszczan na temat wpływu na zmiany klimatu, jakie ma człowiek, a także ochrona zasobów wody i przyjazne otoczenie dla dzikich zwierząt.

Ważnym aspektem było także poruszanie tematyki ochrony przyrody, właściwego stosunku ludzi do zwierząt oraz tworzenie azylów dla dzikich zwierząt m.in. jeży, ptaków czy owadów.

Z inicjatywy prezydenta Rafała Bruskiego, w 2016 r. powstał Bydgoski Grant Ekologiczny, jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przyznanie grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji ww. przedsięwzięć.

Zwycięskie granty TUTAJ.