logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Budujemy z mieszkańcami kolejne ulice
Wspólnie z mieszkańcami przygotowujemy się do utwardzenia kolejnych ulic w oparciu o program Inicjatyw lokalnych „25/75”. Większość środków na inwestycje gwarantuje miasto. Pozytywne oceny zyskały ostatnio zadania związane z budową ulic Szuwarowej i Wycieczkowej.


Program inicjatyw lokalnych „25/75” polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać środki na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Ostatnio pozytywne oceny otrzymały kolejne zadania zgłoszone przez mieszkańców. Dotyczą one budowy dwóch ulic na Osowej Górze i w Opławcu. Ulica Szuwarowa obecnie łączy ulice M. Kolbego z Halibutową. Liczy długość 140 metrów. Znajduje się przy niej około 20 domów w zabudowie szeregowej. Docelowo wjazd będzie tylko od strony ul. Halibutowej. Z kolei ul. Wycieczkowa obsługuje posesje pomiędzy ul. Opławiec i Sanatoryjną. Główny ciąg liczy długość około 200 metrów. Zadania będą realizowane pod warunkiem uzupełnienia niezbędnej dokumentacji.

Na początku roku komisja oceniająca wnioski pozytywnie zaopiniowała też przedsięwzięcia związane z budową ulic Szczupakowej, Cytrusowej, Legnickiej i sięgacza Wielorybiej. Część zadań była już na etapie przetargu w ubiegłym roku, ale nie udało się ich rozstrzygnąć – brakuje wykonawców lub składane są oferty znacznie przewyższające kosztorysy.

Przyjdź, zadzwoń, napisz – zapraszamy!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:
•    tel. 52 58 58 329 lub  52 58 58 721
•    mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
•    adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 220 i 221