logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Biblioteka Główna z nowym dyrektorem
Krzysztof Gonia został nowym dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Swoje obowiązki objął z dniem 2 stycznia br. W WiMBP pracuje ponad 25 lat.


Krzysztof Gonia zastąpił na stanowisku dyrektora WiMBP w Bydgoszczy Ewę Stelmachowską, która w lipcu ubiegłego roku przeszła na emeryturę. Funkcję pełniła nieprzerwanie od 1991 roku i była najdłużej urzędującym dyrektorem w historii placówki. Krzysztof Gonia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, pracuje od 1995 roku. Przed objęciem stanowiska dyrektora pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych i kierownika działu administracji. W roku 2005 ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Administracja. W roku 2010 ukończył podyplomowe studia w zakresie Organizacji i Zarządzania dla Kadr Kierowniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2008 roku po objęciu stanowiska Kierownika Działu Administracji był odpowiedzialny za proces modernizacji sieci filii miejskich, który kontynuował jako zastępca dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych. Od tamtego czasu udało się zmodernizować i dostosować do najnowszych trendów 10 spośród 24 filii. Trzy z nich obecnie pełnią funkcje Mediatek. Od roku 2017 kieruje zespołem projektowym koncepcji rozwojowej Biblioteki Głównej: „DROGA DO NOWOCZESNOŚCI”. Zainicjował powstanie zespołów projektowych, podejmował współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami kultury, nadzorował i koordynował prace nad projektami inwestycyjnymi ze środków unijnych (RPO, POIiŚ, EOG, MKiDN). Był uczestnikiem wielu konferencji oraz międzynarodowych warsztatów dotyczących budowania strategii dla instytucji kultury pn.: „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości”. Była to wymiana międzyinstytucjonalna oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym. Na dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy został powołany z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Warto wiedzieć:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy jest najstarszą i największą książnicą w Bydgoszczy – działa od 1 października 1903 r. Pierwszym polskim dyrektorem instytucji został w 1920 r. jej obecny patron, dr Witold Bełza. Przyczynił się do wzbogacenia zbiorów m.in. o cenną, istniejącą od końca XV w. kolekcję Biblioteki Bernardynów Bydgoskich (1374 woluminy w tym 97 inkunabułów z unikatową w skali światowej ulotką Hieronima Savonaroli) i rękopisy Kazimierza Kierskiego (670 jednostek zawierających 435 dokumentów królewskich). Podczas okupacji część polskojęzycznej literatury przekazano na makulaturę; wiele z nich uratowały polskie bibliotekarki pracujące w magazynie. Aby uchronić książki przed niemiecką akcją ewakuacyjną (1942-1944), część z nich ukryto w Muzeum Miejskim, a także w piwnicach szkół powszechnych. Po wojnie straty oszacowano na 20 proc. całego księgozbioru.
Obecnie księgozbiór WiMBP liczy ok. tys. 869 tys. woluminów.