logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bezpieczniejsze manewry w Myślęcinku
W poniedziałek (18 września) na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Gdańskiej rozpocznie się budowa sygnalizacji świetlnej. Poprawi ona bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Z kolei na wysokości ul. Rekreacyjnej planowana jest budowa ronda.


Nowa sygnalizacja ma przede wszystkim ułatwić wyjazd z podporządkowanej ulicy Gdańskiej w kierunku Osielska. Poprawi to również bezpieczeństwo innych  uczestników ruchu, w tym autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Sygnalizacja będzie wykonana na obecnym układzie geometrycznym skrzyżowania z niewielką korektą łuku na wlocie ul. Gdańskiej, wyznaczeniem zatoki autobusowej przy jezdni zachodniej ul. Armii Krajowej oraz wykonaniem brakujących chodników koniecznych do skomunikowania wszystkich przyległych obszarów. Koszt tego zadania to około 200 tysięcy złotych. Przy realizacji zadania wykorzystana będzie część sygnalizatorów wymienionych podczas wdrażania na terenie centrum Bydgoszczy systemu ITS.

Warto dodać, że ZDMIKP przygotowuje się też do poprawy bezpieczeństwa na ul. Gdańskiej.  Trwa wybór wykonawcy, który przebuduje odcinek od wiaduktu nad torami kolejowymi do ogródków działkowych. Powstaną tam między innymi buspasy. Elementem inwestycji jest również rondu na połączeniu z ulicą Rekreacyjną. Szacowany koszt całego  przedsięwzięcia  to około 8 mln zł. Prace budowlane zakończa się w 2019 roku. Zadanie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.