logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bezpieczeństwo na wyższym poziomie
Jak zmniejszyć liczbę niebezpiecznych wypadków na drodze i sprawić, aby bydgoszczanie czuli się bezpieczniej? Między innym tymi zagadnieniami będzie zajmować się nowo powołany Zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy.


Zespół, który zajmie się tematyką bezpieczeństwa, został powołany przez prezydenta Rafała Bruskiego 24 lipca (wtorek). W jego skład wchodzą przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej. Poza współpracą z miejskimi służbami, do prac w Zespole zaproszona została strona społeczna. Prezydent Rafał Bruski zaprosił po jednym, stałym przedstawicielu ze Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy.  

Zespół będzie się zajmował przede wszystkim analizą rozwiązań i podejmowaniem inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – włącznie z podziałem środków budżetowych na inwestycje w tym zakresie i kontrolą ich wydatkowania. Zespół ma współpracować z lokalną społecznością, a także propagować i inspirować działania na rzecz zmniejszenia liczby niebezpiecznych wypadków.

Pierwsze spotkanie zespołu do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy odbędzie się we wrześniu. Protokoły z posiedzeń zespołu będą publikowane na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, podobnie jak w przypadku Zespołu ds. Polityki Rowerowej.

Decydujemy wspólnie z mieszkańcami
Od 2011 roku mieszkańcy mogą aktywnie włączać się w działalność miasta m.in. poprzez dołączenie do Obywatelskiej Rady Kultury oraz Rady Sportu. W 2012 roku odbyła się  pierwsza edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, a rok później ukształtowała się Rada ds. estetyki miasta, zespół ds. polityki rowerowej, program inicjatyw lokalnych 25/75. W 2014 roku prezydent podjął decyzję o obowiązku wykładania do publicznej wiadomości planów inwestycyjnych ZDMiKP. Rok później powstała Rada Seniorów oraz Rada Pożytku Publicznego. Ponadto mamy do dyspozycji uchwałę Rady Miasta o konsultacjach społecznych – regulamin Bydgoskie Konsultacje (regulamin tworzony także przez przedstawicieli organizacji pozarządowych). Pod koniec 2017 roku powstała także Rada ds. Partycypacji Społecznej.