logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ambasador Czech z wizytą w Bydgoszczy
Ivan Jestřáb przyjechał nad Brdę w ramach wizyty w regionie. Z ambasadorem Republiki Czeskiej spotkał się prezydent Rafał Bruski.


Ambasadorowi w spotkaniu towarzyszył Dariusz Zimny, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Bydgoszczy. Ivan Jestřáb, objął stanowisko jesienią ubiegłego roku i jest to jego pierwsza wizyta w naszym mieście jako Ambasadora. Przyjechał do Bydgoszczy z Poznania razem z małżonką. Odwiedzi także bydgoskie przedsiębiorstwa: PESE oraz Ciech sp. z .o., a także spotka się z czeskim generałem z ośrodku szkoleniowym NATO. W ramach wizyty w regionie odwiedzi także Inowrocław i Toruń.

Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości współpracy gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy miastem Bydgoszcz, a Republiką Czeską. Prezentowany był również gospodarczy potencjał miasta. Efektem tego typu spotkań mogą być następne wizyty partnerów gospodarczych.

Ivan Jestřáb jest zawodowym dyplomatą. W ministerstwie spraw zagranicznych zajmował się wieloma obszarami, był dyrektorem departamentu administracji wewnętrznej, departamentu Azji i Pacyfiku, departamentu Europy Południowej i Południowowschodniej, departamentu ONZ, pełnił funkcję dyrektora politycznego czy wiceministra ds. multilateralnych i bezpieczeństwa. W swojej karierze przez dwa lata pełnił również funkcję doradcy premiera ds. polityki zagranicznej.