logo miasta - trzy kolorowe spichrze

500+ i Dobry Start - Ruszył internetowy nabór wniosków
Ruszyły nowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego 500+. Od dzisiaj (1 lipca) przyjmowane są elektroniczne wnioski złożone przez Internet. Od 1 sierpnia będą przyjmowane także papierowe wnioski. Złożenie wniosku przez Internet jest szybkie, proste i wygodne – nie stój w kolejce i skorzystaj z gotowego formularza.


Od 1 lipca zmiana zasad
Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18 r.ż., bez względu na dochód rodziny pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z dzieckiem i jego utrzymywania. Wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie, a jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców ustaloną orzeczeniem sądu, kwota świadczenia dla każdego z rodziców to 250 zł miesięcznie.

Ważna informacja dla rodziców, którzy pobierali dotychczas świadczenie na drugie i kolejne dziecko! W tym roku we wniosku należy wpisać wszystkie dzieci - zarówno te, na które są pobierane świadczenia jak i te, na które nie pobierali świadczenia. To oznacza jeden wniosek na wszystkie świadczenia. Szczegóły znajdują się TUTAJ.

Złóż wniosek przez Internet
Wnioski można składać od 1 lipca 2019 r. tylko w formie elektronicznej – przez stronę banku, platformę emp@tia, PUE ZUS, ePUAP oraz obywatel.gov.pl.

Papierowe wnioski będą przyjmowane dopiero miesiąc później. Od 1 sierpnia papierowe formularze można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65, w filii Urzędu Miasta w Fordonie przy ul. E.Gierczak 6, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w centrum handlowym Zielone Arkady oraz w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (możliwe jest jedynie złożenie wniosku).

Terminy składania wniosków i wypłat
Rodzic, który obecnie nie pobiera świadczenia 500+ na dziecko musi złożyć wniosek w okresie od 01.07.2019r. do 30.09.2019r., co gwarantuje ustalenie prawa do świadczenia od 1.07.2019r. do 31.05.2021r. i wypłacenie z wyrównaniem od lipca przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30.09.2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1.07.2019 r. do 31.05.2021 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1.10.2019 r. do 31.05.2021 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30.09.2019 r.) – przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy. Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. wnioski złożone w październiku lub później nie zostaną objęte spłatą, a świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

Decyzja o przyznaniu świadczenia drogą elektroniczną
Prosimy o podanie we wniosku aktualnego i czytelnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia. Nie będą wysyłane papierowe decyzje administracyjne. Podanie we wniosku numeru telefonu także znacznie ułatwi ewentualny kontakt w sprawie.

Wnioski o przyznanie świadczenia (300+) w Programie Dobry Start także od 1 lipca

300zł nieopodatkowanego wsparcia przeznaczonego na wyprawkę szkolną przysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia  20 roku życia lub do 24 roku życia na dzieci niepełnosprawne. Wsparcie przysługuje raz w roku , bez względu na dochód rodziny.

Wnioski można składać w okresie 1 lipca do 30 listopada. Przez miesiąc lipiec będą przyjmowane tylko wnioski elektroniczne za pośrednictwem strony banku, platformy emp@tia oraz obywatel.gov.pl. Od 1 sierpnia będą przyjmowane także wnioski papierowe. Do 30 września nastąpi wypłata świadczenia, jeżeli kompletny wniosek został złożony w lipcu i sierpniu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Papierowe wnioski można składać: w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65, w filii UrzędU Miasta w Fordonie przy ul. E.Gierczak 6, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w centrum handlowym Zielone Arkady.

Skorzystaj z pomocy urzędnika

W Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65  możliwe jest skorzystanie z pomocy urzędnika przy wypełnianiu wniosku. W przypadku chęci skorzystania z pomocy urzędnika należy liczyć się z koniecznością dłuższego oczekiwania w kolejce na przyjęcie.  


Druki wniosków dostępne są w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65, w filii Urzędu Miasta w Fordonie ul. E. Gierczak 6 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Bydgoszczy w centrum handlowym Zielone Arkady oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl oraz stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy: um.bydgoszcz.pl/swiadczenia

Rodziców rozwiedzionych oraz wychowujących dzieci naprzemiennie, prosimy o dołączenie do wniosku kopii wyroku sądu orzekającego rozwód lub opiekę naprzemienną, gdyż znacznie przyspieszy to postępowanie.
 
WZORY WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ.
WNIOSKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ.