logo miasta - trzy kolorowe spichrze

20 –lecie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury świętuje 20-lecie działalności. Dziś (16 marca) w placówce zaplanowano z tej okazji uroczystość.


Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy swą działalność prowadzi od 1997 roku. Jest placówką przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. W ramach codziennego pobytu w placówce prowadzona jest dla nich rehabilitacja społeczna oraz zawodowa.

Celem prowadzonej terapii jest usprawnianie codziennego funkcjonowania w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym uczestników: m.in. zaradności osobistej, porozumiewania się, kontaktów interpersonalnych, umiejętności współżycia i współpracy, samodzielności czy też radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

W trosce o rozwój uczestników i mając na względzie dbałość o ich preferencje oraz zainteresowania, w Warsztacie funkcjonuje pięć pracowni o zróżnicowanym profilu: pracownia ceramiczna, artystyczna, krawiecko-rękodzielnicza, ogrodnicza i ogólnorozwojowa.

 

Działania terapeutyczne odbywają się również za pośrednictwem innych, różnorodnych form terapii, m. in. przez zajęcia z psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, a także zajęcia psychoedukacyjne.

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzone są długofalowe programy integracji i współpracy ze szkołami, organizowane są kiermasze, wystawy, wycieczki i wyjścia do różnych miejsc użytku publicznego (kino, teatr, galerie).

Uroczystość z okazji 20-lecia działalności WTZ - 16 marca 2017, godz. 13 w Salonie Hoffman KPCK przy Placu Kościeleckich 6.